Wsparcie dla studentów - Centrum Obsługi Studenta oraz Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta

W toku studiów sprawami studentów zajmuje się Centrum Obsługi Studenta mieszczące się w budynku przy ul. Bankowej 12A (za rektoratem UŚ). Wśród zadań COS znajdują się kwestie związane z przyznawaniem akademików czy stypendiów, obsługa kół naukowych, a także pomoc psychologiczna i doradztwo zawodowe.

Studenci i doktoranci mogą także korzystać z pomocy Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta.

 

Centrum Obsługi Studenta

mp4:material/us_ouczelni/cos_basia_1_2.mp4material/us_ouczelni/cos_basia_1_2.mp4http://telewizja.us.edu.pl/material/2011/08/cos24

Centrum Obsługi Studenta zaprasza. Zobacz jakiej pomocy może oczekiwać każdy student Uniwersytetu Śląskiego. (Zamieść materiał na swojej stronie)

 


 

Biuro Karier

mp4:material/us_ouczelni/cos_gosia1.mp4material/us_ouczelni/cos_gosia1.mp4http://telewizja.us.edu.pl/material/2011/08/cos_bk25

Korzystanie z doradztwa zawodowego przy planowaniu ścieżki kariery jest doskonałym sposobem na odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy. (Zamieść materiał na swojej stronie)

 


 

Pomoc psychologiczna

mp4:material/us_ouczelni/cos_justyna_3_2.mp4material/us_ouczelni/cos_justyna_3_2.mp4http://telewizja.us.edu.pl/material/2011/08/cos_psycholog26

Pomoc psychologiczna jest istotnym elementem wsparcia udzielanego studentom przez Uczelnię. Rozmowy z psychologiem pozwalają na bardziej obiektywne spojrzenie na swoje problemy. (Zamieść materiał na swojej stronie)

 


 

Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta

mp4:material/us_ouczelni/rzecznik1.mp4material/us_ouczelni/rzecznik1.mp4http://telewizja.us.edu.pl/material/2011/08/rpsid28

Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta zaprasza do swojego biura, które mieści się w budynku przy ulicy Bankowej 12A (wejście od strony Wydawnictwa UŚ). (Zamieść materiał na swojej stronie)

 

 


 

Wsparcie ze strony Biura Osób Niepełnosprawnych

Wszystko o rentach

mp4:material/us_elearning/2012-05-17_bon_wszystko_o_rentach/bon_niepelnosprawni.mp4material/us_elearning/2012-05-17_bon_wszystko_o_rentach/bon_niepelnosprawni.mp4http://telewizja.us.edu.pl/material/2012/05/wszystko_o_rentach345

Jesteś zainteresowany uzyskaniem świadczenia rentowego? Zobacz materiał, w którym na najważniejsze pytania związane z rentami odpowiada przedstawicielka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. (Zamieść materiał na swojej stronie)

 

Wszystko o wsparciu osób niepełnosprawnych przez PFRON

mp4:material/us_elearning/2012-07-10_bon_pfron/bon_pfron_dla_pracownikow.mp4material/us_elearning/2012-07-10_bon_pfron/bon_pfron_dla_pracownikow.mp4http://telewizja.us.edu.pl/material/2012/07/wszystko_o_wsparciu_pfron_dla_niepelnosprawnych391

Dowiedz się w jaki sposób Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera beneficjentów swoich działań. (Zamieść materiał na swojej stronie)