mp4:material/us_ouczelni/uczelnia_innowacyjna/swinarew.mp4material/us_ouczelni/uczelnia_innowacyjna/swinarew.mp4http://telewizja.us.edu.pl/material/2012/05/uczelnia_innowacyjna_badania_nad_luminescencja302