MENU

Spotkanie inaugurujące „Uniwersytet Młodego Dziennikarza”

Spotkanie merytoryczne otwierające projekt odbyło się w czwartek 18 października w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zapoznać się m.in. z planem zajęć z zakresu dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego oraz z zakresu e-sportu. Ponadto dr Michał Kłosiński z Wydziału Filologicznego UŚ omówił w ramach wykładu zagadnienia związane z tematyką gier komputerowych, natomiast red. Jacek Filus z Wydziału Nauk Społecznych UŚ opowiadał o pracy dziennikarza.