MENU

Kolejne spotkanie otwarte władz rektorskich UŚ z przedstawicielami społeczności akademickiej

7. listopada obyło się kolejne spotkanie dotyczące przedstawienia i przedyskutowania koncepcji rozwiązań statutowych przygotowanych przez robocze zespoły ds. wdrożenia ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawy 2.0.
Spotkanie odbyło się  w auli Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu. Spotkanie miało charakter otwarty, na którym poruszane były tematy dot. wstępnych założeń funkcjonowania i organizacji Uniwersytetu Śląskiego na gruncie ustawy 2.0.
NAJBLIŻSZE SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ:
  • 13 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w auli P/0/05 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A,
  • 14 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej kampusu UŚ, Cieszyn, ul. Bielska 62.