MENU

"Czas na staż" – projekt Instytutu Socjologii w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach.

Instytut Socjologii US w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach w pierwszym półroczu 2018 roku realizował projekt „Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy”.

W czasie projektu studenci realizowali badania socjologicznie związane z problematyką rynku pracy, podejmowali tematykę sytuacji młodzieży stawiających swoje pierwsze kroki zawodowe. Badano także to, jak cudzoziemcy poruszają się ną tyskim rynku pracy i zagadnienia związane z ewaluacją efektywności dotacji udzielanych osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Projekt realizowany w Instytucie Socjologii koordynował dr hab. Rafał Muster.