Podsumowanie projektu BIOGEO-SILESIA ORSIP

W Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, 5 maja 2015 roku, odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego – integralna część otwartego regionalnego systemu informacji przestrzennej, BIOGEO-SILESIA ORSIP, którego celem było stworzenie i rozwój regionalnego systemu informacji oraz baz danych o środowisku województwa śląskiego w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej.

Spotkanie poświęcone zostało omówieniu rezultatów projektu oraz prezentacji systemu informatycznego BIOGEO-SILESIA Uniwersytetu Śląskiego oraz Ogólnodostępnej Bazy Danych w modelu „Przyroda” platformy ORSIP.

Honorowy patronat nad konferencją objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

mp4:material/us_ouczelni/2015-05-06-konferencja_biologow/konferencja biologow.mp4material/us_ouczelni/2015-05-06-konferencja_biologow/konferencja biologow.mp4http://telewizja.us.edu.pl/material/2015/05/konferencja_biogeosilesia1040

(Zamieść materiał na swojej stronie)

 

Youtube:


Zobacz również

opublikowano 2 października 2017
UŚ › O Uczelni
opublikowano 8 lutego 2017
UŚ › O Uczelni
opublikowano 16 czerwca 2016
UŚ › O Uczelni

Ratujmy Puszczę Białowieską

Czy Puszcza Białowieska, nasz największy skarb przyrodniczy, podziwiany w całym świecie, przetrwa, czy stanie się kolejnym lasem gospodarczym? czytaj dalej »